O firmie:
GRUPA PARAGRAF jest rodzinną spółką, powstałą w 1992 roku. Obecnie w jej skład wchodzi Księgarnia Paragraf, Centrum Nawigacji Satelitarnych, oraz sklep z wyrobami wiklinowymi Wikliniarnia.pl.

zobacz więcej »

Wydawcy/top 10

1
Wolters Kluwer Polska
(1359)
2
Wydawnictwo C. H. Beck
(965)
3
Oddk Ośrodek Doradztwa I Doskonalenia
(831)
4
Top-design
(432)
5
Michalczyk I Prokop S. C.
(329)
6
Difin Spółka Akcyjna
(242)
7
Tetis
(119)
8
1 Nieoznaczony Wydawca Lub Producent
(116)
9
Wydawnictwo Prawnicze Lexis - Nexis
(92)
10

(75)

Kategorie/top 10

1
Zarządzanie
(2763)
2
Prawo podatkowe
(1779)
3
Psychologia
(1534)
4
Prawo cywilne
(1371)
5
Prawo pracy
(1348)
6
Prawo
(1284)
7
Prawo karne
(1223)
8
Prawo gospodarcze
(1198)
9
Rachunkowość
(1138)
10
Prawo europejskie
(1127)
Wyszukaj:
w tytulach w autorach w wydawnictwach
Szczegóły wybranej pozycji
Autor: Paluszkiewicz Hanna ,
Tytuł: Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżen
Wydawnictwo: Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN / ISSN: 83-255-9493-0
Rok wydania: 2017
Wydanie nr: 03
Ilosć stron: 529
Stany prawne:
cena netto: 170.48 zł   cena brutto: 179.00 zł
cena promocyjna: 164.68 zł
Uwagi:

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym.

Prezentowana publikacja:

 • adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka odwoławczego/zaskarżenia dzięki praktycznym wskazówkom Autorki,
 • aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków odwoławczych/zaskarżenia,
 • zawiera przykłady wzorów środków odwoławczych/zaskarżenia oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi,
 • stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym zgodnie z wymaganiami formalnymi,
 • ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając zarówno stronom, jak i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

Niniejsze 3. wydanie publikacji uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, w tym m.in.:

 • ustawa z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 437), która dotyczy wprowadzenia obowiązku podjęcia przez sąd inicjatywy dowodowej w razie wystąpienia możliwości wydania wyroku rażąco niesprawiedliwego, w szczególności skutkującego skazaniem oskarżonego niewinnego, uniewinnieniem oskarżonego winnego czy też rażącej niesprawiedliwości w zakresie samego rozstrzygnięcia o winie i karze; powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, ułatwiająca dotarcie do prawdy (wejście w życie 15.4.2016 r. oraz 1.1.2017 r.);
 • ustawa z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070), która dotyczy wzmocnienia konstytucyjnej zasady jawności rozprawy w postępowaniu karnym oraz powiązanie możliwości utrwalania i transmisji przebiegu rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu z jawnością jej przebiegu (wejście w życie 5.8.2016 r.);
 • ustawa z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która dotyczy uproszczenia i uelastycznienia procedur w zamówieniach publicznych (wejście w życie 28.7.2016 r.).

Problematyka ta została usystematyzowana w dwóch częściach, w których:

CZĘŚĆ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ Z ORZECZNICTWEM zawiera omówieniepraktycznych aspektów stosowania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia, ich sporządzania i trybu wnoszenia. Poszczególne rozdziały publikacji zostały uzupełnione wyborem orzecznictwa z danego tematu, co ma duży walor praktyczny dla prezentowanej publikacji. Niniejsza część to szczegółowe omówienie m.in. następujących zagadnień:

 • środków odwoławczych i zaskarżenia w systemie środków zaskarżenia,
 • warunków skutecznego uruchomienia kontroli,
 • formalnych wymogów środków odwoławczych i zaskarżenia
 • zarzutów i przyczyn odwoławczych oraz ich prawidłowemu formułowaniu
 • formułowania wniosków odwoławczych oraz granic środków odwoławczych;
 • apelacji i zażalenia,
 • środków odwoławczych występujących w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

CZĘŚĆ II. WZORY PISM PROCESOWYCH z objaśnieniami. Znajdują się tu m.in. następujące wzory:

 • Upoważnienie do obrony w sprawie karnej (art. 83 § 1 KPK),
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie (art. 422 § 1 KPK),
 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji (art. 126 § 1 KPK),
 • Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia apelacji (art. 429 § 2 KPK),
 • Apelacja obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze, a także bezwzględne przyczyny odwoławcze),
 • Apelacja pokrzywdzonego od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne (art. 444 KPK),
 • Zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 KPK),
 • Zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonych na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 KPK),
 • Zażalenie na postanowienie Sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, a także w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania,
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary,
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia sprzeczności interesów w obronie podejrzanych (art. 85 § 2 KPK),
 • Zażalenie prokuratora na postanowienie sądu o zwrocie sprawy do postępowania przygotowawczego (art. 345 § 3 KPK),
 • Zażalenie na sposób przeprowadzenia przeszukania (art. 236 w zw. z art. 219 § 2 KPK),
 • Kasacji oskarżonego,
 • Wniosku o wznowienie postępowania sądowego,
 • Wniosek skazanego w postępowaniu wobec nieobecnych w postępowaniu o przestępstwa skarbowe,
 • Sprzeciwu oskarżonego od wyroku nakazowego,
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • Odwołanie strony od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego.

Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych oraz radców prawnych, a także dla sędziów i prokuratorów.


dodaj produkt do koszyka
W tej chwili Twój koszyk jest pusty.
Pomoc
Bestsellery
Podatki 2018 /beck/
cena: 91.08 pln
Newsletter
Nowości, promocje, ciekawostki... Chcesz otrzymywać nasz bezpłatny newsletter? Wystarczy Twój e-mail.