O firmie:
GRUPA PARAGRAF jest rodzinną spółką, powstałą w 1992 roku. Obecnie w jej skład wchodzi Księgarnia Paragraf, Centrum Nawigacji Satelitarnych, oraz sklep z wyrobami wiklinowymi Wikliniarnia.pl.

zobacz więcej »

Wydawcy/top 10

1
Wolters Kluwer Polska
(1277)
2
Wydawnictwo C. H. Beck
(913)
3
Oddk Ośrodek Doradztwa I Doskonalenia
(826)
4
Top-design
(432)
5
Michalczyk I Prokop S. C.
(337)
6
Difin Spółka Akcyjna
(243)
7
Tetis
(119)
8
1 Nieoznaczony Wydawca Lub Producent
(116)
9
Wydawnictwo Prawnicze Lexis - Nexis
(98)
10

(75)

Kategorie/top 10

1
Zarządzanie
(2765)
2
Prawo podatkowe
(1762)
3
Psychologia
(1535)
4
Prawo cywilne
(1366)
5
Prawo pracy
(1347)
6
Prawo
(1268)
7
Prawo karne
(1217)
8
Prawo gospodarcze
(1198)
9
Rachunkowość
(1137)
10
Prawo europejskie
(1131)
Wyszukaj:
w tytulach w autorach w wydawnictwach
Szczegóły wybranej pozycji
Autor: Pieróg Jerzy ,
Tytuł: Prawo zamówień publicznych komentarz wyd.13 /beck/
Wydawnictwo: Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN / ISSN: 83-255-6569-5
Rok wydania: 2015
Wydanie nr: 13
Ilosć stron: 859
Stany prawne:
01/11/2014
cena netto: 265.71 zł   cena brutto: 279.00 zł
cena promocyjna: 256.68 zł
Uwagi:

Stan prawny: 1 listopada 2014 r.

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie:

 • przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,
 • zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,
 • środków ochrony prawnej,
 • kontroli udzielania zamówień publicznych,
 • organów właściwych w sprawach dot. zamówień publicznych.

Wydanie 13. zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraznajnowsze poglądy doktryny. Ponadto bazując na tekście jednolitym z 28.5.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, także projektowanych, w tym m.in.:

ustawy z 8.11.2013 r., której celem jest przede wszystkim:

 • wzmocnienie bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych;
 • wzmocnienie ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienie terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia;
 • ograniczenie ryzyka pojawiania się sporów na linii zamawiający – wykonawca – podwykonawca – dalszy podwykonawca na etapie realizacji zamówień publicznych.

  Zmiana obowiązuje od 24.12.2013 r.

  ustawy z 14.3.2014 r., w której zmiany dotyczą m.in.:

  • podwyższenia wartości zamówienia lub konkursu, decydującej o konieczności stosowania ustawy (z 14.000 euro do 30.000 euro),
  • wyłączenia z reżimu ustawy niektórych zamówień z zakresu prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych oraz z zakresu działalności kulturalnej,
  • wprowadzenia możliwości wyłączenia zasady jawności w zakresie danych osobowych albo wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku niektórych rodzajów zamówień z wolnej ręki, o ile jest to uzasadnione ze względu na ochronę prywatności lub interes publiczny,
  • umożliwienia zastosowania zamówienia z wolnej ręki również w odniesieniu do niektórych zamówień z zakresu prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych,
  • przyznania możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli nie zostaną na nie przyznane środki finansowe, na przykład grantowe, a trzeba było ogłosić przetarg,
  • usunięcia obowiązku żądania od artystów i twórców złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zamówień z wolnej ręki udzielanych w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

   Zmiana obowiązuje od 16.04.2014 r. 

   ustawy z 30.5.2014 r., zgodnie z którym ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związane z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu. Zmiana obowiązuje od 8.7.2014 r.

   • projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Druk sejmowy Nr 1653); który dotyczy m.in.:
   • podniesienia progu, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do kwoty 50 000 euro,
   • ustalenia zakazu pozaustawowego żądania stosowania procedur dokonywania wydatków o najmniejszej wartości,
   • wprowadzenia zasady swobody wyboru trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki przy wszystkich usługach tzw. niepriorytetowych,
   • obowiązku ujawniania informacji stanowiących podstawę oceny wykonawców,
   • ograniczenia nadużywania kryterium ceny w rozstrzyganiu postępowań.

   Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Prawie zamówień publicznych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

   Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

   Autor: Jerzy Pieróg – radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prowadzący Kancelarię Prawną Jerzy T. Pieróg. Pierwszy dyrektor biura wdrażającego i nadzorującego arbitraż w Urzędzie Zamówień Publicznych. W latach 1995-2004 arbiter z listy Prezesa UZP, wielokrotnie przewodniczył składom orzekającym w sprawach zamówień publicznych. Ekspert sejmowych komisji w pracach nad przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Wieloletni wykładowca zamówień publicznych m. in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.


   dodaj produkt do koszyka